08-590 344 60 info@redclean.se

Tvättmedel

Alla tvättmedel är flytande koncentrat och blandas med vatten. Förpackade i plastdunkar 5 och 25 kg. På begäran 200 och 1000 kg.

RedClean tillhandahåller utrustning för kontroll av tvättmedelsbad:
– Titreringsutrustning för analys av verklig inblandning av tvättmedel.
– Utrustning för bestämning av oljehalt

N

Enkel och effektiv användning

Fullständig teknisk specifikation

Tvättmaskiner för färgborttagning

Lut, brännbara vätskor och olika lösningsmedel har varit standard vid färgborttagning. Företag med hög miljöprofil har därför inte kunnat hantera detta själva utan färgborttagningen har skett hos yttre aktörer.

 

N

Enkel och effektiv användning

Fullständig teknisk specifikation

Färgborttagning

I dag finns moderna tvättmedel som kan föras in till de mest miljökrävande företagen. Exempel på andvändare är Volvo, Scania och IKEA. Dessa tvättmedel är effektiva tillsammans med mekanisk verkan från spolning eller ultraljud. Operatörer utsätts inte för tvättmedelsångor eftersom färgborttagningen sker i en sluten
tvättmaskin. Även limrester kan tas bort.

Filtersystem

Filtrering av tvätt-och sköljbad kan ske på många sätt.

Kontakta RedCleanför att få hjälp att välja det mest kostnadseffektiva utförandet.

 

Välj det mest kostnadseffektiva utförandet

Fullständig teknisk specifikation

Filtrering av tvätt-och sköljbad kan ske på många sätt. Se den fullständiga specifikationen och kontakta sedan RedClean AB.

Några exempel på dessa är:

 • Partikelfilter
 • Oljeabsorptionsfilter
 • Lamellseparator
 • Skimmer
 • Ultrafilter
 • Indunstare
 • Jonbytare
 • Omvänd Osmosis–RO
 • UV ljus
 • Aktivt kol
 • Slutna system – Avloppsfria system