08-590 344 60 info@redclean.se

Service och Support

RedClean ger tekniskt stöd och ombesörjer service rikstäckande på levererad utrustning. Felsökning och reparationer av
utrustning kan ske på verkstad eller på plats hos användaren.

Kontakta oss

Service

Kompletteringar, uppgraderingar och ändringar av utrustning. PLC programmering.

Användarsupport

RedClean ger stöd gällande användning av levererad utrustning.

Reservdelar

RedClean har de vanligaste reservdelarna i lager.

Serviceavtal — förebyggande underhåll

Utrustningar som bara går och går utan att gå sönder finns inte. Oftast beror driftstörningarna på förslitning, felaktig användning och bristande underhåll. RedClean erbjuder ett serviceavtal som innebär att en tekniker går igenom utrustningen på plats. Ett protokoll
upprättats och åtgärder föreslås.

Kontakta oss på info@redclean.se

Kundreferenser

Vad säger våra kunder om oss?

Vanligaste frågorna

Blir allt rent i en ultraljudstvätt?

Allt hårt material fungerar bra med ultraljud. Oljor, fett, partiklar, polervax, fastbränd olja, sot tvättas bort.

Hur små partiklar kan tvätts bort?

Ner till 1 micron.

Är ultraljud farligt?

Nej, ljudnivån är enligt CE normerna max 70 dBA.

Förstör ultraljud tvättobjektet?

Nej