+46(0)8-590 344 60 info@redclean.se

Om Oss

Detta är RedClean

RedClean är ett kompetens- och teknikföretag med mångårig erfarenhet av industriell komponentrengöring. Företaget grundades år 2006 och under årens lopp har vår verksamhet successivt breddats. Vi kan idag erbjuda ett brett program med tvättmaskiner och tvättsystem som täcker in behoven hos företag i ett stort antal branscher. Bland våra kunder finns bl a Ikea, Volvo, Atlas Copco, Scania, Sandvik, Alstom, Huddig och ST Aersospace och SwePart Transmission.

Vårt produktprogram omfattar exempelvis olika typer av spoltvättar, tunneltvättar, trumtvättar, tvättskåp, dopptvättar, högflödestvättar och korggodsautomater. Tillsammans med våra europeiska samarbetspartners kan vi erbjuda såväl standardlösningar som anpassade tvättlösningar för kundspecifika renhetskrav.

Under hösten 2021 breddas vårt program med en kombinerad vattenavgradnings- och rengöringsrobot. Med denna nyhet kan vi hjälpa svensk och norsk industri att ta ett viktigt steg mot en högeffektiv process för avgradning och rengöring av större komponentvolymer.

RedClean kommer att fortsätta utvecklingen mot att bli en allt mer komplett industripartner inom komponentrengöring. Vi gör det genom att ständigt bredda vårt produktprogram, men också genom att som kompetensföretag erbjuda utbildningar och ett heltäckande stöd för teknisk service och support. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Vår Vision

För att leva upp till RedClean:svision ”att av användarna upplevas som den mest kompetenta leverantören av utrustning för kostnadseffektiv komponentrengöring” är verksamheten uppbyggd enligt:

 • Att i ett tidigt skede säkerställa i samarbete med användaren vad som är den bästa lösningen för användaren.
 • Att ha kontroll under hela förloppet från första kontakten med användaren till en fungerande lösning.
 • Motivera medarbetare och samarbetspartners till ett kvalitetsmässigt ansvarsfullt agerade.
 • Att vara öppen för nya idéer och att vidareutvecklas.
 • Arbeta med ständiga förbättringar samt att utbilda all personal inom kvalitetsfrågor.
 • Ställa relevanta kvalitetskrav vid inköp av varor och tjänster.
 • Betrakta varje användare som referens.
 • Att för användare minst fyra gånger per år anordna utbildningar. ”Kurs i rengöring av komponenters ytor”

Några av våra kunder

Miljöpolicy

Det är naturligt för RedClean att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling. En viktig del i vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete. RedClean:s miljöarbete skall bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke. Vi har därför antagit denna nya miljöpolicy som skall utgöra grunden för vårt miljöarbete.

Genomföra och utveckla våra uppdrag så att relevanta miljöaspekter alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt. Miljöfrågor skall beaktas vid löpande utveckling av vår teknik. Motivera medarbetare och samarbetspartners till ett miljömässigt ansvarsfullt agerade. Genom löpande utbildning och information vill vi hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att medarbetare och samarbetspartners engagemang kan tillvaratas.

Utbilda all personal inom miljöfrågor för att erhålla miljökortet samt minska vår miljöbelastning på våra kontor genom att:

 • Minska användning av energi och material.Ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster.
 • Hantera vårt avfall på bästa sätt.
 • Aktivt inhämta och sprida kunskaper inom miljöarbete både externt och internt.
 • Arbeta med konkreta handlingsplaner, tydliga och uppföljningsbara miljömål med årlig uppföljning och redovisning till styrelsen

Sverige

+46(0)8-590 344 60
info@redclean.se

Org-nummer: 55859-8485
Innerhar F-skattsedel

Red Clean AB

Leverantör av tvättmaskiner för komponentrengöring