+46(0)8-590 344 60 info@redclean.se

Kraven på en tvättanläggning är tuffa hos Brogren Industries

Feb 11, 2022 | Nyheter

Brogren Industries i Älvängen norr om Göteborg kan utan överdrift betecknas som en klassiker inom svensk verkstadsindustri. Företaget grundades av Lars Brogren med familj år 1963. De första åren räckte garaget till för verksamheten men successivt krävdes större lokaler och antalet anställda blev allt fler. Vid starten hette företaget LB:s Mekaniska Verkstad. Idag ägs och drivs verksamheten av familjen i andra generationen och det ter sig ganska naturligt att det för ett antal år sedan skedde en namnändring till Brogren Industries.

Företagets utveckling och expansion har beskrivits som ”en tillväxthistoria i Ale kommun”. Med affärsidéen att vara det självklara valet av samarbetspartner för att ta fram processer och producera högteknologiska produkter har Brogrens nått en tätposition på marknaden. Företaget har utvecklats till ett av de främsta inom området bearbetning av utmanande material och komplexa geometrier.

Det som en gång var en mekanisk verkstad är idag ett teknikföretag med spetskompetens när det gäller att ta fram koncept, prototyper och kundunika processer. Exempel på kunder är Saab, GKN Aerospace och Siemens Turbomachinery.

En viktig framgångsfaktor är ett ständigt arbete med kvalitet. Inte bara produktkvalitet utan det totalkvalitet som Brogren Industries ska förknippas med. Kvalitetskraven går som en röd tråd genom företagets tre affärsområden; Aerospace, Gas Turbines och Parts.

Företaget ser goda möjligheter till fortsatt expansion inom exempelvis affärsområdet Aerospace och resurser finns för att ta emot uppdrag från fler krävande kunder. Idag har Brogren Industries ett 60-tal anställda, en produktionsyta på nästan 7 000 kvadratmeter, ett 40-tal olika bearbetningsmaskiner samt utrustning för tvättning, gradning och montage.

En viktig del av processen för oförstörande provning inom affärsområdet Aerospace
Bildandet av Aerospace för drygt tio år sedan bygger på företagets mångårig kompetens av att tillverka komponenter till industriella gasturbiner.  Idag finns en stark organisation för att erbjuda den globala aerospaceindustrin företagets tjänster. Den största kunden inom affärsområdet är GKN Aerospace som bland annat tillverkar motorkomponenter och andra avancerade delar till flygplan och rymdraketer. Kvalitetskraven som ställs är extremt tuffa och Brogrens driver interna projekt för att svara upp mot dessa krav, men också för att optimera den totala processen mot aerospaceindustrin.

Satsningen på en ny tvättanläggning för ett par år sedan är en viktig del av denna processutveckling. Uppdraget att specialanpassa en sådan anläggning gick till RedClean där Ingemar Karlsson är glad för förtroendet. 

”För oss är det ett prestigeprojekt att få vara med och anpassa en tvättanläggning till en så krävande kund och ett affärsområde vars kunder är med och kvalificerar processen för oförstörande provning. Till den specialanpassade lösning vi tagit fram har vi använt oss av våra tre underleverantörer HESÖ, Eurowater och Elmacron.  Vi har också ansvarat för montage, igångkörning och utbildning”, berättar Ingemar.

Som en del av projektet genomfördes fullskaletester av komponenter hos HESÖ i Danmark. HESÖ är en marknadsledande tillverkare av industritvättmaskiner och ett viktigt marknadssegment är luftfartsindustrin.

Rengöringen av komponenter är en viktig del av den oförstörande provningsprocessen hos Brogren Industries. Processen innebär att man använder sig av penetrantprovning för att avslöja eventuella sprickor som inte är synliga för blotta ögat. Innan steget med sprickindikering placeras komponenterna i RedClens tvättanläggning för rengöring.

Siktar mot en fortsatt expansion i lagom snabb takt
I RedCleans kundprojekt har tvättanläggningarna ofta en viktig roll, men hos Brogrens affärsområde Aerospace är kravbilden mer komplex och anläggningen måste svara upp mot specifika kundkrav. 

”Kundernas krav på vår process för oförstörande provning omfattar även tvättanläggningen. Det är en lång resa att hitta den optimala lösningen för tvättprocessen där vi med RedCleans hjälp bland annat genomfört fullskaletester av aktuella komponenter. Vi är nöjda med resultatet men samtidigt vet vi att det kan dyka upp nya saker som kan kräva justeringar innan vår process blir kvalificerad av kunderna inom aerospaceindustrin”, säger Brogren Industries VD Börje Andermård.

Börje Andermård berättar att en expansion av affärsområdet inte kan gå snabbt då det ställs så tuffa krav på kvalificering av processer. Samtidigt ser han positivt på utvecklingsmöjligheterna och där optimeringen av den totala processen mot aerospaceindustrin ska bli en framgångsfaktor.

”Vår ambition är att bidra till en vidareutveckling av våra kunders affärer. Vi vill växa inom affärsområdet men göra det i lagom snabb takt och med innovativa lösningar som gynnar långsiktiga samarbeten. RedCleans tvättanläggning är en viktig del av en sådan lösning”.

Lite fakta om tvättanläggingen hos Brogren Industries
Dopptank med en volym på 2 300 liter, automatisk korglyft och inbyggd agitering. Agiteringen ger en upp- och nedåtgående rörelse av tvättgodset. Detta ger en sköljeffekt i hålrum, sprickor och kanaler med förbättrat rengöringsresultat. Anläggningen är försedd med två sköljtankar och varmluftstork. Temperaturreglering sker med regulator från Elmacron.

För mer information om Borgen Industries tvättsystem kan ni kontakta:
Ingemar Karlsson, RedClean AB, tel: 08-590 344 60, ingemar@redclean.se