+46(0)8-590 344 60 info@redclean.se

RedClean breddar programmet med robot för vattengradning och rengöring

Aug 27, 2021 | Nyheter

En kombinerad gradnings- och rengöringsrobot är det senaste tillskottet idet svenska företaget RedCleans program med tvättutrustningar för komponentrengöring. Programmet är brett och omfattar bl a spoltvättar, ultraljudstvättar, tunneltvättar, trumtvättar, korgrotationstvättar och lösningsmedeltvättar från ett flertal ledande tillverkare. Med den nyutvecklade roboten FlexJet HD från det tyska företaget Karl Roll GmbH & Co KG kan RedClean erbjuda en högeffektiv och automatiserad lösning för vattengradning och rengöring till industriföretag med stora komponentvolymer.

FlexJet HD introduceras på marknaden under hösten och har redan väckt stort intresse internationellt. Det gäller inte minst inom fordonssektorn där kraven är höga på såväl effektiva flöden som att lösningarna för avgradning och rengöring svarar upp mot specifika renhetskrav. Karl Roll är ett av Europas ledande företag inom industriell komponentrengöring och erbjuder ett stort antal standardiserade och kundanpassade tvättsystem.

RedClean AB, med kontor i Upplands Väsby, har sedan några år ett nära samarbete med Karl Roll och representerar företaget både i Sverige och Norge. Det var år 2006 som Ingemar Karlsson startade RedClean och företaget har sedan dess successivt utvecklats till en bred industripartner inom komponentrengöring. Förutom olika tvättsystem erbjuder företaget en heltäckande teknisk support och även utbildningar inom tvätteknik.

Komponenter kan gå direkt till montering
Ingemar Karlsson har stora förhoppningar på FlexJet HD då robotens kombinerade vattengradning och rengöring har många fördelar.

”En stor fördel är tidsvinsterna eftersom komponenterna är klara för montering direkt när de lämnar robotcellen. Att gradningen, tvättningen och torkningen sker i en sluten process inuti cellen har också viktiga arbetsmiljöfördelar eftersom personalen inte exponeras för det föroreningar som kan bildas vid gradningen. Dessutom säkerställs en konstant och jämn renhetsgrad eftersom alla steg är automatiserade och inte operatörsberoende som vid manuell gradning och rengöring”, säger Ingemar Karlsson.

Växellådshus är ett exempel på fordonskomponent som lämpar sig för den nya roboten.

”Det är en komplex och gjuten komponent med svåråtkomliga håligheter och det ställs extremt höga krav på såväl gradningen som rengöringen. Eftersom växellådshus ingår i oljebaserade system får det absolut inte finnas några partiklar kvar efter gradningen och rengöringen. FlexJet HD svarar upp mot dessa krav och tidsvinsterna som den automatiserade processen ger är betydande. Gradningen och rengöringen av ett växellådshus tar bara cirka 40 sekunder”.

Vattenjetteknik med ett tryck på 500 bar
FlexJet HD har utvecklats för att svara upp mot många olika applikationskrav och komponenter. Den maximala komponentvikten inklusive spännanordning är 100 kg och komponenterna kan ha en diameter på 450 mm och en höjd på 550 mm. Möjlighet finns också att samtidigt placera flera komponenter i robotcellen. Roboten arbetar med ett vattentryck på ca 500 bar och ett system med flexibla munstycken gör att vattenstrålen kan riktas mot enskilda punkter eller över större ytor. Även komponenterna kan roteras efter behov och flyttas längs x-axel. Samtidigt kan munstyckena flyttas längs y- och z-axlarna och resultatet blir en mycket exakt avgradning och rengöring även av svåråtkomliga delar. Positioneringen av arbetsstycken och munstycken sker på ett motsvarande sätt som i CNC-maskiner. Programmeringen kan dels ske via en 15-tums kontrollpanel eller med en handhållen terminal.

Ingemar Karlsson är glad över den utvecklingssatsning som resulterat i att FlexJet HD nu kan lanseras.

”Jag är övertygad om att det finns större industriföretag både i Sverige och Norge som har möjlighet att effektivisera sina rutiner för avgradning och rengöring. Nu kan vi erbjuda ett mycket flexibelt robotsystem för detta vilket är glädjande. Från och med oktober kommer vi också att kunna erbjuda komponenttestning vid Karl Rolls tekniska center i Mühlacker-Enzberg”.

För mer information om FlexJet HD kan ni kontakta:
Ingemar Karlsson, RedClean AB, tel: 08-590 344 60, ingemar@redclean.se