+46(0)8-590 344 60 info@redclean.se

RedClean lanserar tvättsystem för rengöring av komponenter till elfordon

Aug 30, 2021 | Nyheter

e-Mobility har utvecklats till ett begrepp i takt med att allt fler elfordon rullar på våra vägar. År 2030 förväntas var sjätte nysåld bil i världen vara ett elfordon. Utvecklingen ställer snabbt nya krav på infrastrukturer för laddningssystem, men för fordonsindustrin är det också viktigt att optimera elbilarnas komponentkvalitet. Detta sker bl a genom våtkemisk rengöring av ytor på komponenter ingående i elbilarnas drivlinor samt bränsleceller och batteriboxar. Det svenska företaget RedClean i Upplands Väsby har ett brett program med tvättutrustningar för komponentrengöring. Sedan en tid ingår också tvättsystem för komponenter till elbilar i programmet.

RedClean representerar det tyska företaget Karl Roll GmbH & Co på den svenska och norska marknaden. Karl Roll är ett av Europas ledande företag inom industriell komponentrengöring och erbjuder ett stort antal standardiserade och kundanpassade tvättsystem. I ett nära samarbete med europeisk fordonsindustri har ett flertal tvättsystem utvecklats specifikt för behoven hos elfordonstillverkare.

RedClean kommer att under hösten introducera en kombinerad gradnings- och rengöringsrobot som utvecklats av Karl Roll. Den lansering som nu också sker av olika tvättsystem för komponenter till elfordon menar Ingemar Karlsson på RedClean är ännu ett bevis på Karl Rolls starka marknadsposition.

”Vi är glada för det nära samarbetet med Karl Roll och den intensiva satsning företaget gjort på utveckling av nya och innovativa lösningar för komponentrengöring. Det finns en tydlig trend att kraven ökar på den tvättteknik som används i olika industribranscher. Dels ökar kraven på effektiviteten i produktionsflöden, men även kvalitetskraven blir tuffare. Det gäller inte minst vid tillverkning av elfordon eftersom rengöring av olika komponenter kan ha stor betydelse för livslängd och prestanda. Karl Roll har tillgodosett dessa behov genom att utveckla ett flertal olika tvättsystem”, säger Ingemar Karlsson.

Bland de tvättsystem för våtrengöring som Karl Roll utvecklat för e-Mobility finns både vattenbaserade rengöringssystem och system med moderna lösningsmedel. De senare används för rengöring av den stator och roterande rotor som tillsammans bildar elbilarnas motor. Ett tvättsystem har också utvecklats speciellt för komponenter ingående i drivlinan för elhybridbilar samt mindre batteriboxar. I Karl Rolls program för e-Mobility finns även ett tvättsystem för rengöring av komponenter till fordonens 48 -voltssystem samt ett system för rengöring av ytor på och i anslutning till bränsleceller.

”Jag tycker det är imponerande att Karl Roll redan idag kan erbjuda heltäckande lösningar för rengöring av alla vitala komponenter i elfordon. Med tanke på den mycket snabba utvecklingen inom e-Mobility är jag också glad att vi på RedClean kan vara med och svara upp mot de krav som fordonsindustrin kommer att ställa i framtiden”, avslutar Ingemar Karlsson.

För mer information om Karl Rolls tvättsystem för elfordon kan ni kontakta:
Ingemar Karlsson, RedClean AB, tel: 08-590 344 60, ingemar@redclean.se