08-590 344 60 info@redclean.se

Tvätta smådelar? Tvätta stora detaljer? RedClean utökar sortimentet av tvättutrustningar

För att tillgodose behovet av tvättutrustningar för olika behov utökas sortimentet. Alla varianter finns nu att hämta som broschyr i .pdf format till vänster. <<...
Läs Mer

Allt fler ultraljudstvättar i drift

Ultraljudstvättar har funnits sedan 1940 talet, men det är på senare tid som ultraljudstvättarna blivit vanliga. I takt med ökade krav på rena ytor, utvecklingen mot miljöanpassade tvättmedel samt ökade krav på kostnadseffektivitet har gjort ultraljudstvättarna allt...
Läs Mer

Fläckfri torkning efter rengöring

I de fall då det är krav på fläckfria komponenter efter rengöringen, t ex för optik, polerade detaljer m m ställs höga krav på utrustningarna. Viktigt är att hålla isär om det är frågan om kosmetisk fläckfrihet eller krav på äkta fläckfrihet. Kontakta RedClean för mer...
Läs Mer

Ultraljudstvättar från 1 till 10000 liter

Fortsatt låga priser på hela sortimentet. Nästa...
Läs Mer

Red Clean som företag

Red Clean är ett företag med många års erfarenhet i branchen. Vi har gjort mängder av stora leveranser till både svenska och internationella bolag. RedClean levererar tvättmaskiner från Europeiska tillverkare med stor erfarenhet av specificerade renhetskrav gällande partiklar, organiska ämnen och salter.

Kontakta oss

 

Telefon: 08-590 344 60.
Int+46859034460

Mobil Ingemar Karlsson: 070-268 97 39.
Int+46702689739
info@redclean.se

Org-nummer: 556859-8485
Innehar F-skattsedel

Våra kunder

Vi har levererat både till stora och små kunder under en lång tid. Här till höger ser du ett urval med de kunder vi arbetat med.

Miljöpolicy

Det är naturligt för RedClean att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling. En viktig del i vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete. RedClean:s miljöarbete skall bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke. Vi har därför antagit denna nya miljöpolicy som skall utgöra grunden för vårt miljöarbete.

Vi skall inom vår verksamhet:

Genomföra och utveckla våra uppdrag så att relevanta miljöaspekter alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt. Miljöfrågor skall beaktas vid löpande utveckling av vår teknik.

Motivera medarbetare och samarbetspartners till ett miljömässigt ansvarsfullt agerade. Genom löpande utbildning och information vill vi hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att medarbetare och samarbetspartners engagemang kan tillvaratas.

Utbilda all personal inom miljöfrågor för att erhålla MILJÖKÖRKORTET

Minska vår miljöbelastning på våra kontor genom att:
– Minska användning av energi och material.Ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster.
– Hantera vårt avfall på bästa sätt.
– Aktivt inhämta och sprida kunskaper inom miljöarbete både externt och internt.
– Arbeta med konkreta handlingsplaner, tydliga och uppföljningsbara miljömål med årlig uppföljning och redovisning till styrelsen

Kvalitetspolicy

För att leva upp till RedClean:svision ”att av användarna upplevas som den mest kompetenta leverantören av utrustning för kostnadseffektiv komponentrengöring” är verksamheten uppbyggd enligt:
– Att i ett tidigt skede säkerställa i samarbete med användaren vad som är den bästalösningen för användaren.
– Att ha kontroll under hela förloppet från första kontakten med användaren till enfungerande betalt utrustning.
– Motivera medarbetare och samarbetspartners till ett kvalitetsmässigt ansvarsfullt agerade.
– Att vara öppen för nya idéer och att vidareutvecklas.
– Arbeta med ständiga förbättringar samt att utbilda all personal inom kvalitetsfrågor.
– Ställa relevanta kvalitetskrav vid inköp av varor och tjänster.
– Betrakta varje användare som referens.
– Att för användare minst fyra gånger per år anordna utbildningar. ”Kurs i rengöring avkomponenters ytor”

Kontakta oss

Telefon: 08-590 344 60.
Int+46859034460

Epost